Nákupní košík
Košík 
 
 
FN® PAINT ACRYLIC, 5KG
Skladem

FN® PAINT ACRYLIC, 5KG

Akrylátová barva pro fasády (podklad pro aplikaci ochranného funkčního nátěru FN NANO® ). Ověřeno a doporučeno jako podklad pro aplikace funkčního nátěru FN NANO® Celý popis

 
531 Kč439 Kč bez DPH
 
 
 
 

Fasádní akrylátová jemná barva

  • součást funkčního fotokatalytického nátěrového systému zajišťujícího aktivní samočištění povrchu, odolnost vůči mikroorganismům, dokonalou ochranu podkladu proti UV záření a účinné čištění vzduchu
  • snadná aplikace
  • vysoká krycí schopnost a roztíratelnost
  • jemná struktura, matný vzhled

vydatnost: cca 7 m2 z 1 kg barvy v jedné vrstvě

Použití: nátěrový systém tvoří základní nátěr FN® PRIMER ACRYLIC, nátěrová hmota FN® PAINT ACRYLIC a následné funkční nátěry FN® s fotokatalytickým efektem. Používá se k venkovním nátěrům vápenných, vápenocementových a břízolitových omítek, omítek s akrylátovým poji­vem, zdiva, k dekoračním nátěrům svislých betonových konstrukcí apod. Barva je vhodná pro nátěry minerálních omítek, pro obnovovací nátěry akrylátových fasádních barev, pro sjednocující nebo obnovovací nátěry kontaktních zateplovacích systémů s povrchovou úpravou z akrylátové tenkovrstvé omítky atd. Odstín: bílý a odstíny dle aktuální nabídky. Podklad: vyzrálý, chemicky neutrální, soudržný, suchý, nemastný, zbavený bednících olejů, nezasolený, bez nečistot a biologického napadení (plísně, řasy). Aplikační teplota (barvy, prostředí a podkladu): při aplikaci a do 24 hodin po aplikaci se musí pohybovat v rozmezí +5 až +30 °C. Nanášení:válečkem, štětkou, štětcem, stříkáním Airless. Vydatnost: cca 7 m2 z 1 kg barvy v jedné vrstvě podle savosti a struktury podkladu a tloušťky vrstvy. Příklad aplikačního postupu: 1) nejprve se provede napouštěcí nátěr penetračním přípravkem FN® PRIMER ACRYLIC. Napouštěcí nátěr se po­nechá nejméně 12 – 24 hodin dokonale zaschnout. 2) po zaschnutí napouštěcího nátěru se nanesou 2, u nových či odstínově výrazně odlišných podkladů pod­le potřeby i více, krycí nátěry barvou zředěnou max. 0,05 litru vody na 1 kg barvy. Před aplikací je potřeba barvu řádně promíchat. 3) všechny pomůcky při pracovních přestávkách chránit proti zaschnutí a po práci omýt vodou. 4) po dokonalém proschnutí nátěrů a jejich vyzrání (min. 24 hodin, lépe 48 hodin) lze dle návodu aplikovat funkční nátěr FN®. Před aplikací se doporučuje přečtení podrobnějších informací uvedených v technickém listu výrobku. Bezpečnost: obsahuje biocidní přípravky. Obsahuje 1,2-benzoisothiazolin-3-on, 2-oktyltetrahydroisothiazol-3-on a reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. Nevdechujte aerosoly. První pomoc: zasažené oči vypláchněte vodou. Při požití vypláchněte ústa vodou. Potřísněnou pokožku omyjte vodou a mýdlem. Při obtížích vyhledejte lékaře. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Likvidace odpadů: Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místo určené obcí. VOC: ≤1,6 hm. %. Mezní hodnota VOC kat. A (c) VŘNH: 40 g/l. Max. obsah VOC ve výrobku ve stavu připraveném k použití: ≤20 g/l. Hustota: 1,3 – 1,6 g/cm3. Skladování: v suchu, při +3 až +30 °C, nesmí zmrznout, chránit před přímým slunečním zářením. Datum spotřeby: v původním neotevřeném balení do data uvedeného na obalu (EXP.).

 
 

Podobné produkty

 
FN® PAINT ACRYLIC, 20KG
Skladem

FN® PAINT ACRYLIC, 20KG

2 020
1 669 Kč bez DPH
 
 
FN® SENSITIVE SILICATE, 12KG
Skladem

FN® SENSITIVE SILICATE, 12KG

1 027
849 Kč bez DPH
 
 
FN® PRIMER SILICATE, 5KG
Skladem

FN® PRIMER SILICATE, 5KG

519
429 Kč bez DPH
 
 
FN® PAINT SILICATE, 20KG
Skladem

FN® PAINT SILICATE, 20KG

3 617
2 989 Kč bez DPH
 
 
FN® SENSITIVE SILICATE, 5KG
Skladem

FN® SENSITIVE SILICATE, 5KG

471
389 Kč bez DPH
 
 
FN® PRIMER ACRYLIC, 5KG
Skladem

FN® PRIMER ACRYLIC, 5KG

277
229 Kč bez DPH
 
 
FN® PAINT SILICATE, 5KG
Skladem

FN® PAINT SILICATE, 5KG

906
749 Kč bez DPH
 
 
 
 
 

Přihlásit se