Nákupní košík
Košík 
 
 
FN® SENSITIVE SILICATE, 12KG
Skladem

FN® SENSITIVE SILICATE, 12KG

Doporučujeme pro interiérovou výmalbu v senzitivním prostředí obytných i veřejných budov, škol, školek, nemocnic, domovů důchodců apod. Silikátová interiérová barva (podklad pro aplikaci ochranného funkčního nátěru FN NANO® ). Ověřeno a doporučeno jako podklad pro interiérové aplikace funkčního nátěru FN NANO® pro čištění vzduchu. Celý popis

 
1 027 Kč849 Kč bez DPH
 
 
 
 

Silikátová barva do vnitřního i venkovního prostředí (podklad do interiéru pro aplikaci ochranného funkčního nátěru FN NANO® )

  • součást funkčního fotokatalytického nátěrového systému zajišťujícího aktivní samočištění povrchu, odolnost vůči mikroorganismům, dokonalou ochranu podkladu proti UV záření a účinné čištění vzduchu
  • snížené riziko alergických reakcí
  • vyšší odolnost proti plísním
  • šetrná k životnímu prostředí a lidskému zdraví
  • neobsahuje změkčovadla a těžké kovy
  • bez přídavku biocidů a formaldehydu

vydatnost: 6 – 10 m2 z 1 kg barvy v jedné vrstvě

Použití: silikátová vodou ředitelná interiérová malířská barva šetrná k životnímu prostředí a lidskému zdraví s mimořádně nízkým obsahem těkavých organických látek (VOC ≤0,1g/l), bez APEO, bez těžkých kovů, bez přídavku biocidů, bez parfemace. Barva nepůsobí nepříznivě na zdravé klima v interiéru a díky svému složení je sníženo riziko nepříznivých reakcí při výmalbě u alergiků a lidí přecitlivělých na přítomnost chemických látek. Zásaditá minerální povaha nátěru eliminuje riziko brzkého napadení plísní. Barva je vhodná pro výmalbu v senzitivním prostředí obytných i veřejných budov, škol, školek, nemocnic, domovů důchodců apod. a vzhledem k silikátové povaze i k výmalbě většiny památkových objektů. Barva je určena k nátěrům stěn a stropů. Vhodným podkladem jsou vápenné a vápenocemento­vé omítky, sanační omítky, betonové panely a monolity nebo soudržné vápenné, silikátové a středně disperzní (otěruvzdorné, neomyvatelné) původní nátěry. V bílých a velmi jemných pastelových odstínech lze také barvu použít na nátěry sádrokartono­vých či sádrovláknitých desek apod.Výrobek splňuje požadavky pro nátěry povrchů, které mohou přicházet do nepřímého styku s potravinami. Po vyzrání nátěr vytváří velmi matný, na dotek mírně hrubý, vysoce paropropustný povrch, který je odolný vůči standardní vlhkosti v místnostech a odolný vůči otěru za sucha. Odstín: bílý a odstíny dle aktuální nabídky. Podklad: čistý, pevný, nosný, vyzrálý, soudržný, suchý, bez uvolňujících se částic, zbavený prachu, mastnoty, starých nesoudržných nátěrů, výkvětů, nesmí být biologicky napadený. Není vhodné aplikovat na podklady obsahující nezkarbonatované vápno, výkvěty vodorozpustných solí, barvy na bázi křídy, lakované podklady, plasty, dřevo, kovy. V sytých a středně sytých odstínech není vhodné aplikovat na podklady s obsahem sádry. Aplikační teplota (barvy, prostředí a podkladu): při aplikaci a do 24 hodin po aplikaci se musí pohybovat v rozmezí +5 až +25 °C. Nanášení: štětkou, válečkem, malé plochy štětcem. U barevných variant realizovat pouze ucelené plochy, nekombinovat na ploše různé aplikační techniky, nepoužívat pro lokální opravy. Vydatnost: cca 6 – 10 m2 z 1 kg barvy v jedné vrstvě. Vydatnost se může lišit v závislosti na savosti a struktuře podkladu a tloušťce nanesené vrstvy. Přesnou vydatnost pro konkrétní podklad je nutné stanovit na zkušební ploše. Aplikační postup: 1) před aplikací je nutné zakrýt všechny skleněné, keramické a lakované povrchy, přírodní kameny, kovové a dřevěné rámy oken a dveří, protože silikátová barva je může poleptat a stopy po ní jsou, zejména na skle, prakticky neodstranitelné. 2) u velmi nebo nestejnorodě savých minerálních podkladů se nejprve provede napouštěcí nátěr silikátovým přípravkem FN® PRIMER SILICATE podle návodu na etiketě. U méně savých podkladů napouštěcí nátěr není nutný. V případě aplikace na podklad s obsahem sádry se jako základní nátěr použije penetrační nátěr FN® PRIMER ACRYLIC. 3) po dokonalém zaschnutí napouštěcího nátěru (nejdříve však po 6 hodinách) se nanesou 1 – 3 (v závislosti na podkladu) krycí nátěry řádně promíchanou barvou zředěnou od 0,1 do 0,5 litru vody na 1 kg barvy (v závislosti na savosti podkladu a počáteční reologii barvy). Před aplikací se důrazně doporučuje přečtení podrobnějších informací uvedených v technickém listu výrobku. 4) všechny pomůcky při pracovních přestávkách chránit proti zaschnutí a po práci omýt vodou. Znečištěná místa ihned omýt vodou, zaschlá barva a stopy po ní se obtížně odstraňují. 5) po dokonalém proschnutí nátěrů a jejich zrání (min. 24 hodin, lépe 48 hod) lze dle návodu aplikovat funkční nátěr FN NANO®Bezpečnost: obsahuje draselné vodní sklo. Uchovejte z dosahu dětí. Používejte ochranné brýle a pracovní oděv. První pomoc: zasažené oči vypláchněte vodou. Při požití vypláchněte ústa vodou. Při obtížích vyhledejte lékaře. Potřísněnou pokožku omyjte vodou a mýdlem. Likvidace odpadů: odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu. VOC: kategorie A/a/VŘNH, max. povolená hodnota 30 g/l, obsah ve výrobku připraveném k použití ≤0,1 g/l. Skladování: v suchu, při +3 až +25 °C, nesmí zmrznout, chránit před přímým slunečním zářením. Datum spotřeby: v původním neotevřeném balení do data uvedeného na obalu (EXP.).

 
 

Podobné produkty

 
FN® SENSITIVE SILICATE, 5KG
Skladem

FN® SENSITIVE SILICATE, 5KG

471
389 Kč bez DPH
 
 
FN® PAINT ACRYLIC, 5KG
Skladem

FN® PAINT ACRYLIC, 5KG

531
439 Kč bez DPH
 
 
FN® PAINT SILICATE, 20KG
Skladem

FN® PAINT SILICATE, 20KG

3 617
2 989 Kč bez DPH
 
 
FN® PAINT SILICATE, 5KG
Skladem

FN® PAINT SILICATE, 5KG

906
749 Kč bez DPH
 
 
FN® PRIMER ACRYLIC, 5KG
Skladem

FN® PRIMER ACRYLIC, 5KG

277
229 Kč bez DPH
 
 
FN® PAINT ACRYLIC, 20KG
Skladem

FN® PAINT ACRYLIC, 20KG

2 020
1 669 Kč bez DPH
 
 
FN® PRIMER SILICATE, 5KG
Skladem

FN® PRIMER SILICATE, 5KG

519
429 Kč bez DPH
 
 
 
 
 

Přihlásit se